บทที่ 95 การต่อสู้​ประชิดตัว​ (Member Only)
  • 2 November 2018
  • 0
  • 0
บทที่ 95 การต่อสู้​ประชิดตัว​ หากเป็นการต่อสู้​กับมนุษย์​ที่ใช้ปราณ​ด้วยกัน ก็ยังมีหนทางเอาชนะวิธีอื่นอยู่อีก ซึ่งอาจจะ...