บทที่ 155 เทพ vs อสูร (Member Only)
  • 15 พฤศจิกายน 2018
  • 1
  • 0
บทที่ 155 เทพ vs อสูร​ เพียงแค่สะบัด​ปีกครั้งเดียว สายลมเฉือนที่เป็นรูปร่างของคมมีด อันทรงพลัง​ รุนแรง​กว่าของเจีย...