ตอนที่​ 8 หัวหน้าหน่วยย่อย
  • 5 ธันวาคม 2018
  • 18
  • 0
ตอนที่​ 8 หัวหน้าหน่วยย่อย ผลลัพธ์​การต่อสู้​ของไอดะออกมาแล้ว จึงชื่นชม​ไอดะอยู่ในใจ ไอดะ เป็นผู้ใช้หอก จึงมีความ...
อ่านต่อ