ตอนที่​ 29 เม็ดยา
  • 7 ธันวาคม 2018
  • 16
  • 0
ตอนที่​ 29 เม็ดยา "อย่า อย่านะ" "หยุดเถอะ เจ้าหัวโล้น ปล่อยข้าไปเถอะ" "ตกลง ข้ายอมแล้ว ข้าจะช่วยพวกเจ้า" นันบะ เอ่ยด...
อ่านต่อ