ตอนที่​ 107 เข้าร่วม​ (Member Only)
  • 6 มกราคม 2019
  • 4
  • 0
ตอนที่​ 107 เข้าร่วม​ "เกราะจันทรา" เกราะสีเหลืองนวลผ่อง​ถูกใช้ออกมาอย่างว่องไว​ ตูม แต่ผลลัพธ์​ยังคงออกมาเหมือ...