ตอนที่​ 115 รองอาจารย์​ใหญ่​ (Member Only)
  • 6 มกราคม 2019
  • 5
  • 0
ตอนที่​ 115 รองอาจารย์​ใหญ่​ หลังจาก​เต้าหมิงมาอยู่ที่โลกนี้นาน เลยไม่ได้ใช้วิทยายุทธ​บ่อยนัก เพราะหันไปเน้นพวกทัก...