ตอนที่​ 117 อาจารย์​ใหญ่​ (Member Only)
  • 6 มกราคม 2019
  • 1
  • 0
ตอนที่​ 117 อาจารย์​ใหญ่​ 'หึหึ ทีนี้แกก็จะไม่สามารถ​ปากโป้งได้อีกต่อไป' รองอาจารย์​ใหญ่​ ดีใจออกมาเมื่อทุกอย่าง​...