ตอนที่​ 228 พบกัน​ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  • 22 มกราคม 2019
  • 6
  • 0
ตอนที่​ 228 พบกัน​ การที่ทุกคนไม่รู้จักถึงรายละเอียด​ของปราณ​เซียนมากนัก เพราะน้อยคนนักจะบรรลุ​ถึงระดับ​ปราณ​เซียน...