ตอนที่​ 5 คู่ซ้อม​
  • 25 January 2019
  • 12
  • 0
ตอนที่​ 5 คู่ซ้อม​ "หนอย... เจ้าเด็กดื้อด้านคนนี้" จ่าสิบตรีเหล่ยไม่คิดว่า อี้หลุนยังคงยึดมั่น​กับการกลาย​เป็นเซียนอยู...
อ่านต่อ