ตอนที่​ 24 ผลึก​ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  • 27 มกราคม 2019
  • 10
  • 0
ตอนที่​ 24  ผลึก​ "หนอย... ต้องพิชิต​ให้ได้" อี้หลุนพยายาม​อย่างแน่วแน่​ ทำการไต่หน้าผา​ไปจนสูง​ถึงเท่า...