ตอนที่​ 45 การ​ประลองรอบแรก​ (1) (Member Only)
  • 29 มกราคม 2019
  • 0
  • 0
ตอนที่​ 45 การ​ประลองรอบแรก​ (1) รอบสี่ การทดสอบ​รอบนี้ คือ การประลอง ตอนนี้​คนผ่านเข้ารอบสี่เหลือไม่ถึงครึ...