ตอนที่​ 55 เตรียมตัว​
  • 30 มกราคม 2019
  • 8
  • 0
ตอนที่​ 55 เตรียมตัว​ "ภายในสามสิบวัน...เจ้าต้องไปรายงาน​ตัวตามสถานที่​ระบุในรายละเอียด​นี้" ทหารลงทะเบียน​เสร็จเรียบร...
อ่านต่อ