ตอนที่​ 189 ว่าที่ร้อยตรี (1)
  • 20 กุมภาพันธ์ 2019
  • 4
  • 0
ตอนที่​ 189 ว่าที่ร้อยตรี (1)   ตอนนี้​มีเลือดไหลริน​ออกมาตรงแก้มของจงฮ่วน อารมณ์​อันหลากหลาย​ปรากฏ​ออกมา​ผ่านแวว...
อ่านต่อ