ตอนที่​ 14 แมงมุม​
  • 21 มีนาคม 2019
  • 0
  • 0
ตอนที่​ 14 แมงมุม​   ดิเรกไม่คิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาขุดรูเพื่อค้นหา​มอนเตอร์มาก่อนเลย   จนต้อง​พิจารณา​ถึ...
อ่านต่อ