ตอนที่ 19 เข้าสู่รอบที่ 3
  • 6 June 2017
  • 113
  • 0
ตอนที่ 19 เข้าสู่รอบที่ 3 สาเหตุที่ทุกคนเห็นว่าเป็นแค่มีดสั้นระดับต่ำ ด้วยพลังที่แฝงอยู่ในมีดสั้นนั้น คนธรรมดาไม่สามารถ...
อ่านต่อ