บทที่ 104 เตรียมอาวุธ
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 119
  • 0
บทที่ 104 เตรียมอาวุธ แม้จะไม่รู้สาเหตุที่จู๋ๆผู้คุุ้มกฏจึงจับพี่หยู๋ไปทรมานแล้วเค้นความจริงออกมากก็ตาม แต่ต้องมีสาเหตุ...
อ่านต่อ