บทที่ 106 สัตว์ป่า (1)
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 124
  • 0
บทที่ 106 สัตว์ป่า (1) จากนั้นเฉิงเซียวจึงนั่งบ่มเพาะพลังต่อ เพื่อปรับลมปราณให้เสถียร์ตอนนี้เฉิงเซียวมีลมปราณเซียน 3 ซึ...
อ่านต่อ