บทที่ 115 เฉิงเซียว vs ผู้คุ้มกฏที่ 8 (Member Only)
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 177
  • 0
บทที่ 115 เฉิงเซียว vs ผู้คุ้มกฏที่ 8 "รับไปหมัดกระสุนเพชรข้าไปกินซะ" ผู้คุ้มกฏที่ 8 รวบรวมลมปราณมาที่หมัดจนกลายเป็นเพช...