บทที่ 121 ถูกกิน (Member Only)
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 145
  • 0
บทที่ 121 ถูกกิน "หนอย กายาเพชร" เฉิงหยู๋ใช้วิชากายาเพชร จนจัดการดึงมือตัวเองออกมาได้ เฉิงหยู๋แปลกใจกับร่างปลอมของหยางห...