บทที่ 133 จับคู่ (1) (Member Only)
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 51
  • 0
บทที่ 133 จับคู่ (1) ซึ่งตอนนี้เหล่าผู้คุ้มกฏยังไม่ทราบว่าพิษธาตุมืดของทุกคนได้ถูกรักษาหายจนหมดแล้ว โดยแต่ละคนยังไม่ได้...