บทที่ 134 จับคู่ (2) (Member Only)
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 53
  • 0
บทที่ 134 จับคู่ (2) ไป๋ฉิงกับเฉิงหยู๋เมื่อเห็นแผนการของตัวเองสำเร็จที่จะต้องต่อสู้กับผู้คุ้มกฏที่ 2 แล้ว จากนั้นจึงมอง...