บทที่ 140 ปลูกฝังความกลัว (Member Only)
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 61
  • 0
บทที่ 140 ปลูกฝังความกลัว "อาวุโสทุกท่านโปรดจับตาดูสิ่งที่ข้ากำลังจะกระทำไว้ให้ดี โดยเฉพาะอาวุโสที่เข้าร่วมกับผู้นำสาขา...