บทที่ 145 ผู้คุ้มกฏที่ 2 vs ไป๋ฉิง,เฉิงหยู๋ (2) (Member Only)
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 45
  • 0
บทที่ 145 ผู้คุ้มกฏที่ 2 vs ไป๋ฉิง,เฉิงหยู๋ (2) ผู้คุ้มกฏที่ 2 พุ่งเข้าหาพวกไป๋ฉิงด้วยความรวดเร็ว จู่ๆก็มีกำแพงไม้มาขวา...