บทที่ 149 รู้ผล (Member Only)
  • 7 มิถุนายน 2017
  • 63
  • 0
บทที่ 149 รู้ผล ไป๋ฉิงแสดงอาการโล่งอกออกมาที่การต่อสู้อันใช้เวลานานได้จบลงเสียที เพราะถ้าตัวเองต้องสู้กับผู้คุ้มกฏที่ 2...