บทที่ 161 เคลื่อนทัพ (Member Only)
  • 8 มิถุนายน 2017
  • 57
  • 0
บทที่ 161 เคลื่อนทัพ ตอนนี้มีเหล่าอาวุโสที่มีระดับลมปราณเซียนขึ้นไปเข้าร่วมครั้งนี้ แม้จะมีคนที่ลมปราณต่ำกว่าลมปราณเซีย...