บทที่ 172 โกเลมทองคำขาวยักษ์ (Member Only)
  • 8 มิถุนายน 2017
  • 441
  • 0
บทที่ 172 โกเลมทองคำขาวยักษ์ "พวกข้าไม่บังอาจรับคำขอบคุณท่านผู้นำเฉิงม๋อได้หรอก มันเป็นหน้าที่ของพวกข้าอยู่แล้ว ที่ต้อง...