บทที่ 180 รายงาน (Member Only)
  • 9 มิถุนายน 2017
  • 445
  • 0
บทที่ 180 รายงานเจ้าหลิงจึงรอจังหวะที่หัวหน้าผู้คุ้มกฏประมาท แล้วคอยระวังตัวจากการโจมตีด้านหน้าของเจ้าหลิงอย่างเดียว จึง...