บทที่ 182 ไป๋ฉิง,เฉิงหยู๋ vs กับผู้คุ้มกฏที่ 4,5 (2) (Member Only)
  • 9 มิถุนายน 2017
  • 283
  • 0
บทที่ 182 ไป๋ฉิง,เฉิงหยู๋ vs กับผู้คุ้มกฏที่ 4,5 (2)ไป๋ฉิงที่ตอนนี้ต้องแบ่งสมาธิเป็นสองส่วน คือส่วนนึงใช้วิชาธาตุไม้ สัต...