บทที่ 190 ความน่ากลัววิชา อาณาเขตโลหะ (2) (Member Only)
  • 9 มิถุนายน 2017
  • 368
  • 0
บทที่ 190 ความน่ากลัววิชา อาณาเขตโลหะ (2)ซึ่งเจ้าเอ้อร์เห็นแล้วว่าวิชา บาเรียศักดิสิทธิ์ ป้องกันเอาไว้ไม่อยู่แน่ตอนโดนวิ...