บทที่ 193 เจ้าหลิง vs เฉิงหลง (3) (Member Only)
  • 10 มิถุนายน 2017
  • 357
  • 0
บทที่ 193 เจ้าหลิง vs เฉิงหลง (3)เจ้าหลิงที่ใช้วิชา อาณาแห่งแสง อีกรอบออกมาเป็นครั้งสุดท้าย แต่ก็ไม่สามารถทำลายแร่โลหะลม...